top of page
opdracht 2

Een onderzoek naar de relatie tussen waarden aan de ene kant, en groepsidentificatie en collectieve actie van individuen aan de andere kant.

Maja vroeg mij haar proefschrift op te maken inclusief een cover ontwerp en illustraties voor de drie hoofdstukken. Op basis van haar eigen ideeën en stijl-voorkeuren ben ik aan de slag gegaan.

 

Omdat Maja een voorkeur heeft voor strip-achtige figuren ben ik op zoek gegaan naar een stijl die zowel bij haar als bij mezelf aansluit.

proefschrift

ontwerp

The role of values and value identity fit in moti-vating collective action

_

Dat heeft geresulteerd in vluchtige tekeningen gemaakt met Oost Indische inkt en digitaal nabewerkt.

Op de cover zijn drie verschillende groepen te zien:

Twee stakende groepen (afgebeeld met mondjes), de één identificeert zich met symbolen en de ander met krachtige taal. De derde groep, afgebeeld met oogjes, representeert de toeschouwers.

De stakende strip-figuren komen ook weer terug in de illustraties bij de hoofdstukken en vormen zo een rode draad door het hele boek.

klant

Maja Kutlaca 

(RUG)

_

opdracht 2 - 1
bottom of page